Samtaleterapi

Der kan være mange årsager til at man vælger at starte et forløb hos en psykolog. De fleste mennesker møder i løbet af deres liv udfordringer der kan være så store, ukendte eller vanskelige, at de ved egen eller deres netværks hjælp, ikke kan overkomme dem og det kan være nødvendigt at få professionel hjælp. Problemerne eller udfordringerne kan være af enhver art, sorg, skilsmisse, livskriser, depression, angst, sygdom, stress osv., og kan, som nævnt, være uoverskuelige at håndtere alene.

I samtale med psykologen har du mulighed for at vende dine tanker og følelser på en ny måde, og få andre øjne på dine problemer og udfordringer. Samtalerne kan bidrage til at du opnår en ny forståelse for, og måske også indsigt i dig selv, og du kan opnå mere hensigtsmæssige strategier og handlemuligheder i dit liv. I samtalerne sigter vi sammen mod at finde nye potentialer og ressourcer som du indeholder, og som kan give dig flere og måske nye måder at udfolde dem på i dit liv.

Jeg bruger som regel den første samtale på at høre om hvem du er, hvad dine udfordringer og problematikker består af, og hvad du gerne vil have hjælp til. Så aftaler vi hvad vi skal arbejde med, og laver en overordnet behandlingsplan, som kan revideres hvis det viser sig at nye problemstillinger dukker op undervejs i forløbet.

Tavshedspligt

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og arbejder under Psykologforeningens krav til autoriserede psykologer. Dette indebærer blandt andet at jeg har tavshedspligt og journalpligt. Tavshedspligten betyder, at alt hvad vi taler om vil blive behandlet fortroligt. Journaloplysningerne er kun til internt brug, og bliver opbevaret i overensstemmelse med gældende krav.

Kontakt mig

bubble