Om Susanne Østergaard

Jeg blev uddannet psykolog (Cand. Pæd. Psych.) i 1999 og autoriseret i henhold til Psykolognævnets krav i 2005. Jeg er desuden uddannet børnehavepædagog.

Siden 2007 har jeg haft praksis i Horsens, men i sommeren 2019 flyttede jeg min klinik hjem i privaten i Odder, hvor jeg praktiserer nu.

Som psykolog har jeg mange års erfaring fra ansættelser både i det private og i det offentlige. Jeg har arbejdet som arbejds- og organisationspsykolog ved BST, hvor jeg lavede rådgivning og supervison, og varetog undervisning af både ledere og medarbejdere i private virksomheder og offentlige institutioner.  Jeg har bl.a. undervist på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i psykisk arbejdsmiljø, og været med til at udvikle metoder til APV og arbejdsmiljøundersøgelser.

Jeg har været ansat som krisepsykolog ved Vejle Amt, og som psykolog i psykiatrien i Horsens. Som krisepsykolog indgik jeg i et korps af vagthavende psykologer, som bistod borgere i Vejle Amt i akutte krisesituationer. I psykiatrien arbejdede jeg i ambulatoriet  på Psykiatrisk afdeling på Regionshospital  Horsens med behandlingsforløb af patienter, gik tilsyn på de somatiske afdelinger og varetog debriefings ved traumatiske og voldsomme hændelser. Jeg har stadig et samarbejde med Regionshospitalet i Horsens.

Ved kommunesammenlægningerne i 2007 var jeg ansat som intern psykolog i Middelfart Kommune, hvor jeg rådgav ledere og medarbejdere omkring arbejdsrelaterede reaktioner på f.eks. nye jobfunktioner og omplaceringer.

Kontakt mig

bubble